Warning: include_once(get_scribd.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/studiocerrillo.com/docs/index.php on line 6

Warning: include_once(): Failed opening 'get_scribd.php' for inclusion (include_path='.:/opt/remi/php73/root/usr/share/pear:/opt/remi/php73/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/domains/studiocerrillo.com/docs/index.php on line 6
Galería Studio Cerrillo - San Cristóbal Chiapas
galería studio cerrillo / san cristóbal, chiapas

Bio/Biografía:

Zteid Giarc


Web: http://studiocerrillo.com/zteid.html
Web: http://studiocerrillo.com


SU BIOGRAFÍA:
Zteid Giarc nació en Xanthi en Bulgaria central en 1945 durante el control comunista represivo. Sus padres trabajaron en fábricas todas sus vidas hasta que los dos fueron enviados a campos de trabajos forzados durante el régimen stalinista. Después de que sus padres desaparecieron él vivió con sus abuelos. El creció bajo el régimen comunista.
Después de estudiar, trabajó también en una fábrica que producía equipo de granja. Su interés en el arte del performance evolucionó con él llegando a la libertad del régimen comunista en el año 1980.
Cuando las protestas comenzaron, realizó actos de temas ecológicos de desobediencia civil. Después, el régimen democrático tomó forma y su trabajo evolucionó allí mismo, ahora comparte con las personas de su país y en México por primera vez: sobre el aburrimiento de la vida moderna, la naturaleza repetitiva de la mayoría de los trabajos y la pérdida de contacto con la naturaleza y una vida más relajada. Zteid ahora vive en Sofia la capital de Bulgaria donde él trabaja y es un artista conceptual, de performance e instalación.
Su obra PABOTA fue recibida tibiamente cuando él lo presentó en PIC 2009 en marzo en San Cristobal. Por ciertos su nuevo obra será provocativo e interesante.

A bio of Zteid follows.

Zteid Giarc was born in Xanthi in south central Bulgaria in 1945 during the repressive communist control. His parents worked in factories all their lives until they were both sent to labor camps during the Stalinist regime. After his parents disappeared he lived with his grandparents. He was educated in the state run communist educational system. After school he too worked in a factory producing farm equipment. His interest in performance art evolved as he became of age during the flowering of freedom from communist rule in the late 1980. When protests erupted for change he started performing ecological themed acts of civil disobedience. When democracy took form his work evolved into the stand he now shares with his country people and now here in Mexico for the first time: about the boredom of modern life, the repetitive nature of most work and the loss of contact with nature and a more relaxed contemplative life. Zteid now lives in Sofia the capital of Bulgaria where he works and works and works.

His performance piece PABOTA was warmly received when he presented it at PIC 2009 in March. We are certain his new work will be as provocative and interesting.

БИОГРАФИЯ

Zteid Giarc е роден в Ксанти в Южна и Централна България през 1945 година по време на репресивния комунистически контрол. Родителите си работил във фабрики всички живота си докато те не са били и двете изпратени до трудови лагери по време на сталинистки режим. След като родителите си изчезна живял с неговата баби и дядовци. Той бе образовани в държавата ще се кандидатира комунистическата образователна система. След училище той твърде работил във фабрика произвежда оборудване на стопанството. Неговите интереси в изпълнението изкуство развило като той стана на възраст по време на цъфтежа на свобода от комунистическото управление в края 1980 г. Когато протести избухнаха за промяна той започна изпълняващи екологични тематични актове на гражданско неподчинение. Когато демокрацията взеха форма работата си превърнал в нощни той сега дели с неговата страна хората и сега тук в Мексико за първи път: за скуката на съвременния живот, на повтарящи характер на повечето работа и загубата на контакт с природата и по-облекчен съзерцателен живот.


Zteid сега живее в София за столица на България, където той работи и строителство и строителни работи. Неговото изпълнение парче PABOTA бе радушно получени когато той представи я на СПМ 2009 през март. Ние сме някои новата си работа ще бъде като провокативни и интересно.
Main page for/Página principal de: PABOTA

Main page for/Página principal de: Follow The Yellow Line

Main page for/Página principal de: "KaKVO y TOBa?" "Que es esto?" "What is this?"

Main page for/Página principal de: Es esto todo lo que hay? Is this all there is?


 

Web Design/Diseño Web: expomas.com